Kdo jsem

Kdo jsem?
Dosažené vzdělání:

              Obor všeobecné lékařství, 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
              Studium pěti dovedností, škola tradiční čínské medicíny, TCM Institut Praha
              Základní kurz akupunktury modul A1 až A3,  B1 až B3, Kabinet akupunktury IPVZ Praha
              Psychoterapeutický výcvik Umění terapie, Gaudia – ISZ s.r.o.
              Další vzdělávací akce na kvalitních školách TCM v České republice:


Beauty akupunktura – TCM Institut
Taoistická akupunktura (Krajina čínské medicíny a úvod do teorie kmenů a větví) –   1. škola tradiční čínské medicíny
Duševní zdraví z pohledu západní a čínské medicíny – Inspirita
Problematika kožních onemocnění – TCM Institut
 

Probíhající vzdělání:

            Zapsána v atestačním oboru Psychiatrie
            Taoistická akupunktura ( Pět poupat, akupunktura pro děti ) - 1. škola tradiční čínské medicíny

Členství v organizacích:

            Česká lékařská komora
            Komora tradiční čínské medicíny
            Československá SinoBiologická společnost

Odkazy na weby:

Komora TČM: http://www.komora-tcm.cz/
TCM Institut: http://www.tcminstitut.cz/
 
Spolupráce s Českým rozhlasem České Budějovice, host v pořadu Zdravíčko:
Záznamy pořadu: 06.05.2013 v 09:30, 29.07. 2013 v 09:30.


 
 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.